ว่านนกคุ้ม

ว่านนกคุ้ม ว่านคุ้มภัย กันไฟ! มีที่มาอย่างไร? ทำไมถึงเชื่อว่าคุ้มภัยกันไฟได้?

หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับ ว่านนกคุ้ม กันมาบ้างแล้ว เป็นไม้มงคลที่มีความเชื่อหลายอย่าง นอกจากจะนิยมนำมาปลูกไว้ที่บ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วนกคุ้มหรือนกคุ่มยังมีในรูปแบบของของขลังสำหรับบูชากันด้วย ทำให้เริ่มอยากรู้กันแล้วว่าความจริงแล้วว่านชนิดนี้มีที่มาอย่างไร ทำไมโบราณถึงเชื่อว่าสามารถป้องกันไฟได้ มีที่มาอย่างไร และมีวิธีการเลี้ยงอย่างไร?

ที่มาและความเชื่อเกี่ยวกับว่านนกคุ้ม ว่านป้องกันไฟ กันภัย

ว่านนกคุ้ม มีที่มาจากนิทานชาดก 500 ชาติในสมัยพุทธกาลที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงนำหมู่ภิกษุสงฆ์เข้าไปเจริญภาวนาสู่วิถีแห่งวิโมกขธรรมในป่าลึก และในระหว่างที่กำลังเจริญภาวนาอยู่นั้นก็ได้เกิดไฟไหม้ป่าขึ้น และในบริเวณนั้นก็มีรังของนกคุ่มอยู่ มีพ่อนก แม่นก และลูกนกที่กำลังฟักตัวอยู่ในไข่ เมื่อไฟเริ่มลุกไหม้แรงขึ้นเหล่าพ่อนกและแม่นกจึงต้องหนีเพื่อเอาตัวรอดโดยไม่สามารถนำลูกที่เฝ้ากกไข่มาเป็นเวลานานไปด้วยได้ แม้ว่าจะรอวันได้เห็นลูกนกฟักไข่มานาน แต่หลังจากที่พ่อนกแม่นกหนีไปไม่นาน ลูกนกก็ได้ฟักไข่ออกมา แต่กลับพบว่าพ่อแม่ของเขาไม่อยู่แล้ว ด้วยความที่เพิ่งฟักออกมาจึงไม่มีปีกและไม่สามารถบินหนีได้ ลูกนกจึงได้ระลึกถึงความดีของตนเองที่ตั้งใจทำมาหลายภพหลายชาติและได้สัตยาธิษฐานขึ้นว่า “ปีกของเรามีอยู่ แต่บินไม่ได้ เท้าทั้งสองมีอยู่ก็เดินไม่ได้ พ่อแม่เรามีอยู่แต่บินหนีไป ด้วยสัจจะวาจานี้ไฟเอ๋ยจงถอยกลับไปเสียเถิด อย่าได้ทำอันตรายแก่เราและสัตว์ทั้งหลายเลย” หลังจากนั้นไฟก็ได้สงบลง จนทำให้นกคุ่มเป็นนกมงคลที่ความเชื่อเรื่องการป้องกันไฟกันภัยอันตรายต่าง ๆ นั่นเอง

ว่านนกคุ้ม มีลักษณะใบคล้ายกับนกคุ่ม ลักษณะใบโค้งมนและมีลายที่คล้ายกับปีกนก จึงมีความเชื่อมาตั้งในสมัยโบราณแล้วว่าว่านชนิดนี้จะช่วยป้องกันไฟและภัยอันตรายต่าง ๆ ให้ผู้ปลูกและคนในบ้านปลอดภัย ช่วยคุ้มภัยจากอุบัติเหตุ ไฟไหม้ ภูตผีปีศาจ มนต์ดำ และสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ ช่วยคุ้มกันบ้านให้ปลอดภัยจากอัคคีภัยได้

ลักษณะของว่านนกคุ้มและการดูแล

· เป็นพืชในวงศ์ Araceae เป็นพืชตระกูลเดียวกับขิง ข่า มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นเป็นพุ่ม สูงประมาณ 20 – 25 เซนติเมตร

· มี 2 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ตัวผู้และพันธุ์ตัวเมีย มีหลายคนไม่ทราบว่าว่านชนิดนี้มีการแบ่งประเภทเป็นตัวผู้กับตัวเมียด้วย ทำให้ซื้อผิดและได้ต้นที่ไม่ตรงกับความต้องการ ลักษณะของต้นตัวผู้จะมีใบที่เรียวยาวกว่าใบตัวเมีย พื้นใบจะเป็นสีเขียวอ่อน ลายสีขาว สีจะไม่เข้มมาก หลังใบจะมีสีเขียว ส่วนต้นตัวเมียจะมีสีที่เข้มกว่า ใบโค้งมนลักษณะคล้ายกับนกคุ่ม ใบไม่เรียวยาว พื้นใบมีสีเขียวอ่อน ลายสีขาว และสีเขียวเข้มออกม่วง ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ ต้นตัวเมียจะมีลายสีเข้มที่ชัดกว่า มี 3 สี แม้แต่ใบด้านหลังก็ยังเห็นลายด่างได้ชัด 

· ลักษณะดอก เป็นดอกเดี่ยว 4 กลีบ สีม่วงออกขาว ออกดอกครั้งละ 1 – 2 ดอก ขนาดดอกเล็ก ๆ ไม่ใหญ่ ดอกจะแทงขึ้นมากลางลำต้น

· ดิน ชอบดินร่วนที่ระบายน้ำดี เช่น ดินใบก้ามปู กาบมะพร้าวสับ แกลบ 

· การรดน้ำ ชอบน้ำชุ่ม รดน้ำวันละ 1 ครั้ง แต่ระวังไม่ให้แฉะจนเกินไป

· อากาศ ชอบแสงแดดรำไร ปลอดโปร่ง ระบายอากาศได้ดี

· การขยายพันธุ์ ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อหรือเหง้า จะแตกหน่อได้ดีในช่วงฤดูฝน แตกหน่อได้ครั้งละจำนวนมาก สามารถตัดหน่อข้างโคนต้นไปชำลงดินได้เลย ขึ้นง่าย มีการเจริญเติบโตที่ค่อนข้างเร็ว 

· ปุ๋ย เหมาะสำหรับปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ หรือปุ๋ยละลายช้า เลือกใส่ได้ตามต้องการ ใส่ 1 – 2 เดือนครั้ง

ได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ของ ต้นว่านนกคุ้ม กันไปแล้ว มีราคาตั้งแต่ 60 บาทขึ้นไป เป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าหากปลูกไว้ที่บ้านจะช่วยคุ้มครองคนปลูกและคนในบ้านให้ปลอดภัยจากสิ่งต่าง ๆ ได้ ดูแลง่าย ขยายพันธุ์ได้เร็ว เหมาะสำหรับตั้งไว้ที่บริเวณหน้าประตูบ้านหรือทางเข้าบ้าน 

ว่านนกคุ้ม

Similar Posts