ราคาปุ๋ยยูเรีย

เกษตรกรควรรู้ ราคาปุ๋ยยูเรีย ไม่สูง แต่คุณประโยชน์มากมาย เพิ่มยอดขายได้มหาศาล

สำหรับประเทศเกษตรกรรมอย่างเรานี้ การปลูกพืชผักช่วยหล่อเลี้ยงชีวิตมาได้หลายช่วงอายุคนแล้ว แต่สิ่งที่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากก็คือการถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ ๆ เทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้กับเกษตรกรได้มีภูมิคุ้มกัน ตามหลัก 3 ห่วงของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้น ยังไม่เพียงพอให้เกษตรกรรู้จักการเลือกซื้อปุ๋ยให้เป็น ไม่ใช่เลือกตามราคา หรือตามการโฆษณาแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ควรรู้จักและเข้าใจปุ๋ยอย่างถ่องแท้ จึงจะทำให้สามารถเลือกใช้ปุ๋ยยูเรียได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ราคาปุ๋ยยูเรีย ไม่ใช่เครื่องรับประกันคุณภาพในการเพิ่มผลผลิต แต่วิธีการใช้ที่ถูกต้องต่างหากที่จะยืนยันได้ว่าผลผลิตของเกษตรกรนั้นจะเหมาะสมทั้งคุณภาพและปริมาณ และที่สำคัญดินที่ใช้อยู่ก็ต้องไม่เสื่อม ไม่เสียอีกด้วย เพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตใหม่ได้อย่างรวดเร็วหลังการเก็บเกี่ยวได้ทันที นอกจากนั้นยังต้องรู้ว่าการใช้ปุ๋ยยูเรียนั้นมีข้อควรระวังในการใช้งานอย่างไร หากรู้ตามนี้เชื่อได้ว่าราคาปุ๋ยยูเรียไม่ใช่ข้อกำหนดหลักในการเลือกใช้ปุ๋ยอย่างแน่นอน

รู้ไหมว่า หากใช้ปุ๋ยยูเรียอย่างถูกวิธี เข้าใจสมบัติของปุ๋ยยูเรีย เชื่อเถอะว่าคุณจะไม่สนเรื่องราคาปุ๋ยยูเรียเลย

หลักการใช้ปุ๋ยคือช่วยให้พืชได้รับผลประโยชน์สูงที่สุด ไม่ใช่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไป และการใช้ปุ๋ยต้องไม่ทำลายสภาพแวดล้อมซึ่งรวมถึงดินด้วย ปุ๋ยยูเรียจัดเป็นปุ๋ยประเภทอนินทรีย์คือสังเคราะห์ขึ้นมาตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มีสูตรมาตรฐานคือ 46 – 0 – 0 จากสูตรนี้ชี้ให้เห็นว่าปุ๋ยยูเรียก็คือปุ๋ยไนโตรเจนนั่นเอง ตัวเลข 46 นี้บอกถึงสัดส่วนเป็นร้อยละของสารอาหารเทียบกับน้ำหนักรวมของปุ๋ย หมายความว่าในปุ๋ยยูเรีย 100 กรัม จะมีไนโตรเจนประมาณ 46 กรัม ประโยชน์ของไนโตรเจนคือช่วยในการเจริญเติบโตของพืช หรือกระตุ้นให้ส่วนที่มีสีเขียวเจริญเติบโตได้เร็วนั่นเอง ช่วยในกระบวนการสร้างอาหารและพลังงานของพืช เป็นส่วนหนึ่งซึ่งช่วยในการสร้างคลอโรฟิลด์ซึ่งมีหน้าที่ช่วยในการสังเคราะห์แสง ปุ๋ยยูเรียมีทั้งแบบเกล็ด และแบบเม็ด ยังสามารถละลายน้ำแล้วฉีดพ่นก็ได้ ย้ำว่า ราคาปุ๋ยยูเรียไม่เกี่ยวกับคุณภาพเลย วิธีการใช้ที่ถูกต้องต่างหากที่สำคัญ การใส่ปุ๋ยต้องพิจารณาโครงสร้างของดินด้วย ปุ๋ยที่ใส่ต้องอยู่ในสภาวะที่รากสามารถดูดไปใช้ได้ มีน้ำเป็นตัวทำละลาย ดังนั้นหากดินที่ปลูกร่วนซุยมาก เช่น ดินร่วนปนทรายการใส่ปุ๋ยต้องค่อย ๆ ใส่ทีละน้อย แต่ใส่บ่อย เพื่อให้รากพืชทันที่จะดูดปุ๋ยไปใช้ เป็นต้น ระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยปกติแล้วปุ๋ยยูเรียจะใส่หลังจากปลูกพืช เพราะเป็นปุ๋ยที่ใช้เร่งการเจริญเติบโต แต่ใส่เมื่อใดก็ขึ้นอยู่กับชนิดพืช ใส่อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับวิธีการปลูก เช่น ปลูกเป็นแถวก็โรยเป็นแนวขนานกับแนวปลูก เป็นต้น 

มีคุณอนันต์ ก็มีโทษมหันต์เช่นกัน ราคาปุ๋ยยูเรีย ถูกหรือแพง แต่ก็มีข้อควรระวังไม่ต่างกัน

สิ่งที่ต้องพิจารณาอีกอย่างก็คือข้อควรระวัง ราคาปุ๋ยยูเรียจะถูกหรือจะแพงแต่หลักการก็เหมือนกัน ปุ๋ยยูเรียเมื่อดูดความชื้นเข้าไปจะสลายตัวเป็นแอมโมเนีย การใส่ปุ๋ยในปริมาณที่มากอาจทำให้เกิดกลิ่นฉุนได้ นอกจากนั้นยังมีผลทำให้ดินแข็ง กระทบกับการเจริญเติบโตของรากพืช การตกค้างสะสมในดินจะทำให้ดินเค็ม ข้อสังเกตหากไม่ทราบว่าเติมปุ๋ยในปริมาณที่มากเกินไปหรือเปล่า ให้สังเกตจากพืชซึ่งจะมีใบที่มีสีเขียวเข้มผิดปกติ หรือมีปริมาณใบเพิ่มมากขึ้นจนผิดสังเกต แน่นอนว่ากระทบกับผลผลิตแน่ ๆ หากพืชนั้นไม่ใช่พืชใบ แต่เป็นพืชผล นี่เป็นข้อเข้าใจผิดอันใหญ่หลวงของเกษตรกรเลย แม้ว่าจะรู้วิธีการใช้เป็นอย่างดี แต่ก็มีความเชื่อว่าหากใส่ปุ๋ยมาก ผลผลิตก็จะมากตามไปด้วย ทั้งที่จริง ๆ แล้วไม่จำเป็นเลย ให้ในปริมาณที่เหมาะสม ในช่วงเวลาที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด จะทำให้พืชได้ผลผลิตที่ดีที่สุด

การเลือกซื้อปุ๋ยยูเรียนั้นราคาไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าใดนัก คุณสมบัติของปุ๋ยแต่ละยี่ห้อก็ไม่ได้ต่างกันเท่าใด แต่ข้อสำคัญ คือปลูกอะไร ปลูกอย่างไร ปลูกดินประเภทใด เพื่อให้สามารถวางแผนในการใช้ปุ๋ยในปริมาณที่เพียงพอ เหมาะสม เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพในปริมาณที่สมเหตุสมผล โดยไม่ทำลายดินและสภาพแวดล้อม สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ หากเข้าใจตามนี้ราคาปุ๋ยยูเรียก็ไม่ใช่ประเด็นหลักในการเลือกปุ๋ยเลย

ราคาปุ๋ยยูเรีย

Similar Posts