ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 50kg

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 50kg พืชโตเจริญวัยได้ตรงใจเกษตรกร

สำหรับ ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 50kg หากไม่ใช่คนที่คลุกคลีอยู่กับการทำการเกษตรอาจจะรู้สึกไม่คุ้นหูนัก แต่ในทางกลับกันคนที่ทำเกษตรอยู่แล้วจะรู้จักกับสูตรปุ๋ยชนิดนี้เป็นอย่างดี และปุ๋ยชนิดนี้ถือเป็นสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการทำเกษตรในยุคนี้ เหตุใดปุ๋ยชนิดนี้จึงน่าสนใจและถือว่าเป็นปุ๋ยที่ขายดีที่มีความต้องการของตลาดสูง มาพบคำตอบกันเลย

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0กับคุณสมบัติที่ดียิ่งกับพืช

ก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มต้นทำความรู้จักกับปุ๋ยชนิดนี้กันก่อน สำหรับ ปุ๋ยยูเรีย ก็คือ ก็เป็นปุ๋ยที่นำมาจากสารอินทรีย์สังเคราะห์ นำมาผ่านกระบวนการทางเคมีมีการเพิ่มส่วนประกอบที่เป็นธาตุไนโตรเจนเข้าไป ซึ่งไนโตรเจนจะเป็นธาตุที่มีประโยชน์กับพืช พืชจำเป็นต้องอาศัยธาตุนี้ในกระบวนการเติบโต แต่เนื่องจากธรรมชาติของธาตุไนโตรเจนนั้นมีโครงสร้างโมเลกุลที่ยึดเกาะกันอย่างแน่นหนา เมื่อพืชต้องการจะดูดธาตุไนโตรเจนจากดินไปใช้จึงทำได้ยาก และเมื่อดึงไนโตรเจนจากดินไปใช้ได้ไนโตรเจนจากดินก็ทำปฏิกิริยากับพืชได้น้อยมาก จึงทำให้พืชได้รับธาตุไนโตรเจนได้ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0เข้าไปช่วยเสริมไนโตรเจนในดินเพื่อให้พืชสามารถดูดนำไปใช้ประโยชน์ในการกระบวนการเจริญเติบโตได้นั่นเอง

สูตร 46-0-0

สำหรับตัวเลขสูตร 46-0-0 ของปุ๋ยยูเรียนั้นถือว่าเป็นตัวเลขสูตรของปุ๋ยยูเรียแบบมาตรฐาน ซึ่งเป็นการบ่งชี้ว่าปุ๋ยยูเรียนั้นมีธาตุไนโตรเจนอยู่ในปริมาณที่สูงในระดับมาตรฐาน หากตัวเลขสูงกว่านี้หมายถึงค่าปริมาณธาตุไนโตรเจนจะสูงกว่านี้ ซึ่งจะไม่เป็นผลดีกับพืช

ใบเขียวโตเร็วน้ำหนักดี

สำหรับคุณสมบัติที่น่าสนใจอันเป็นจุดที่ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้ปุ๋ยยูเรียสูตรนี้ก็คือ ปุ๋ยยูเรียสูตรนี้จะเข้าไปทำปฏิกิริยากับพืชช่วยเร่งให้พืชเจริญเติบโตเร็ว พืชจะออกใบเขียวและจะให้ผลผลิตที่มีน้ำหนักดี ด้วยคุณสมบัติดังนี้จึงทำให้ปุ๋ยชนิดนี้ได้รับความนิยมในวงการเกษตรอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้กับนาข้าว หรือการทำไร่สับปะรด

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0แม้มีดีแต่จะใช้ก็ต้องระวัง

คุณสมบัติของปุ๋ยยูเรียที่กล่าวมาข้างต้นนั้นคงทำให้เกษตรกรมือใหม่หลายคนสนใจและอยากจะหาซื้อปุ๋ยชนิดนี้มาใช้งานเลยทันที อย่างไรก็ดีทุกอย่างมีสองมุมให้มองเสมอ แม้ว่าปุ๋ยยูเรียจะมีคุณสมบัติที่ดีและน่าสนใจอย่างยิ่ง แต่อย่าลืมว่าปุ๋ยยูเรียก็ยังเป็นปุ๋ยที่เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์สารอินทรีย์ ถือเป็นปุ๋ยเคมีอีกแบบหนึ่ง การใช้งานกับพืชต่าง ๆ จึงต้องใช้อย่างระมัดระวัง อย่าให้มากเกินไป เพราะแทนที่จะได้ผลิตที่ดี ผลลัพธ์ที่ออกมาอาจตรงกันข้ามได้ นักวิชาการเกษตรที่เชี่ยวชาญหลาย ๆ ท่าน จึงให้คำแนะนำในการใช้งานปุ๋ยยูเรีย 46-0-0ไว้คร่าว ๆ ดังนี้

ใช้ปุ๋ยยูเรียในนาข้าว

ถ้าเป็นการปลูกข้าวนาปี พันธุ์ข้าวเหล่านี้จะไวต่อแสงอยู่แล้ว สัดส่วนปริมาณของปุ๋ยที่ควรใช้ก็อยู่ที่อัตรา 5-10 กิโลกรัม โดยว่านปุ๋ยให้ทั่วแปลงก่อนช่วงข้าวจะออกดอกประมาณ 1 เดือน แต่ถ้าเป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสงก็ให้ใช้ในสัดส่วนอัตราไร่ละ 10-15 กิโลกรัม หว่านให้ทั่วแปลงเช่นกันในช่วงหลังปักดำไปแล้วประมาณ 1 เดือน ถึง 1 เดือนครึ่ง

ใช้ปุ๋ยยูเรียกับสับปะรด

สำหรับการปลูกสับปะรดให้ใช้ปุ๋ยในสัดส่วนไร่ละ 25 กิโลกรัม ให้ทำการโรงปุ๋ยข้างแถวจากนั้นพรวนดินกลบ โดยให้โรยปุ๋ยในช่วงหลังจากการปลูกไป 1 เดือน

การใช้ปุ๋ยยูเรียกับอ้อย

กรณีถ้าใช้กับการปลูกอ้อยให้ใช้ปุ๋ยในสัดส่วนไร่ละ 50-80 กิโลกรัมต่อไร่ โดยให้แบ่งช่วงเวลาการให้ปุ๋ยเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกให้ใส่หลังปลูก 1 เดือน ส่วนช่วงที่สองให้ใส่หลังจากเว้นระยะจากช่วงแรกมาแล้ว 1 – 2 เดือน ทั้งสองช่วงให้ใส่อัตราส่วนของปุ๋ยในปริมาณที่เท่า ๆ กัน สำหรับการปลูกอ้อยตอ ที่เป็นอ้อยที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน ก็ให้แบ่งช่วงเป็น 2 ส่งเช่นกัน แต่ในช่วงแรกจะให้ปุ๋ยในตอนต้นฤดูฝน ช่วงที่สองให้ใส่หลังจากเว้นระยะจากช่วงแรกมาแล้ว 1 – 2 เดือน โดยให้ใช้การโรงข้างแถว

นี่คือความพิเศษและความน่าสนใจของปุ๋ยยูเรีย ใครที่เป็นเกษตรกรไม่ว่ามือใหม่หรือมือฉมัง หากกำลังมองหาตัวช่วยเร่งให้พืชโตและทำให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดีปุ๋ยยูเรีย 46-0-0น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเกษตรกรทุกคน ใครสนใจก็ลองซื้อหามาใส่พืชของคุณกันได้เลย

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 50kg พืชโตเจริญวัยได้ตรงใจเกษตรกร ปุ๋ยชนิดนี้ถือเป็นสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในการทำเกษตรในยุคนี้ตัวช่วยที่ขาดไม่ได้

Similar Posts

Leave a Reply