ต้นว่านนกคุ่ม

ต้นว่านนกคุ่ม ไม้ประดับมงคล พร้อมวิธีการปลูกฉบับคนรักต้นไม้

ต้นว่านนกคุ่ม หรือ ว่านนกคุ้ม คือพรรณไม้ล้มลุกชนิดหนึ่งที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทางใต้ของประเทศจีน ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย และขยายมาจนถึงประเทศพม่า ลักษณะทั่วไปของว่านชนิดนี้มีหัวอยู่ใต้ดินสามารถแตกหน่อและกิ่งก้านสาขาออกได้อย่างมากมาย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการแยกหน่อหรือแยกหัว ลักษณะของใบเป็นใบเดี่ยวเรียงซ้อนกันประมาณ 3-5 ใบ พื้นใบมีสีเขียวเรียบแต่งแต้มด้วยลวดลายสีขาวและสีน้ำตาลคล้ายปีกนกคุ้ม ซึ่งเป็นจุดเด่นของว่านชนิดนี้ก็ว่าได้ ส่วนดอกมีสีขาวปนสีม่วงเล็กน้อยหนึ่งต้นมักออกดอกเพียง 1-2 ดอกเท่านั้น

ต้นว่านนกคุ่ม ไม้ประดับมงคลความหมายดี มีประโยชน์

ว่านนกคุ้มคือไม้ประดับมงคลชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อ เพราะนอกจากจะเป็นไม้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงามแล้วยังเป็นไม้มงคลที่มีประโยชน์หลายด้าน เช่น

· ไม้มงคล เป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งเชื่อว่าเป็นว่านที่คอยคุ้มภัยให้กับคนปลูกและคนที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ๆ ให้รอดพ้นจากภยันตรายทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นภัยจากอุบัติเหตุ หรือภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็น เช่น ของขลัง มนต์ดำ ช่วยคุ้มกันให้แคล้วคลาดจากสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ

· ไม้ประดับ ด้วยลักษณะของลำต้นเทียมเป็นใบเดี่ยวเรียงซ้อนทับกันขึ้นเป็นลำต้น ส่วนลวดลายสีสันของใบที่มีความสวยงามกางแผ่ใบปกคลุมกระถางเหมือนลายของปีกนกคุ้มซึ่งถือเป็นจุดเด่นของว่านชนิดนี้ ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ได้รับความนิยมไม่แพ้พรรณไม้ชนิดอื่น ๆ ในการนำมาเป็นไม้ประดับตกแต่ง 

· สรรพคุณ ส่วนต่าง ๆของว่านมีสรรพคุณทางยา เช่น รากหรือเหง้าชาวจีนนิยมนำไปทำเป็นยาสมุนไพร ส่วนลำต้นนิยมใช้ทำเป็นยาภายนอกเพื่อรักษางูกัด หรือรักษาฝี หรือโรคเกี่ยวกับไขข้อ

· สร้างรายได้ ว่านนกคุ้มจัดเป็นว่านที่ได้รับความนิยมอย่างมากของกลุ่มคนรักต้นไม้หรือนักสะสมว่าน จึงทำให้เกษตรกรหรือบุคคลที่สนใจหันมาเพาะปลูกเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เสริม

วิธีการปลูกและการดูแล ว่านนกคุ้ม ฉบับคนรักต้นไม้

เนื่องจากไม้ประดับที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก จึงนิยมนำมาปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อความสะดวกในการโยกย้ายหรือปรับแต่งภูมิทัศน์ได้ตามต้องการ สำหรับวิธีการปลูกและดูแลว่านมีเทคนิคง่าย ๆ ดังนี้

· การเพาะพันธุ์ เนื่องจากเป็นไม้ล้มลุกมีหัวอยู่ใต้ดิน การขยายพันธุ์จึงทำได้ด้วยวิธีการแยกหัวออกมาปลูกเป็นต้นอื่นไปเรื่อย ๆ การแยกหัวควรเลือกต้นหรือกระถางที่มีหัวอยู่ตั้งแต่ 3 หัวขึ้นไป  

· การเลือกดิน ว่านชนิดนี้เป็นไม้ที่เติบโตได้ดีในดินร่วนปนทราย หรือดินที่มีส่วนผสมของอินทรียวัตถุตามธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการเลือกดินเพื่อใช้ปลูกว่านควรมีความร่วนซุยสูง

· ส่วนผสมของดิน นอกจากการเลือกดินที่มีความร่วนซุยเพื่อใช้ในการปลูกแล้ว ขั้นตอนการเตรียมดินในกระถางควรมีส่วนผสมอย่างอื่นด้วย เช่น ปุ๋ยคอก กาบมะพร้าวสับ และควรใส่กรวดทรายลงไปเล็กน้อย 

· พื้นที่ปลูก การจัดวางพื้นที่ในการปลูกชนิดนี้ก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน เนื่องจากว่านนกคุ้มเป็นชอบแสงรำไรหากปลูกไว้ที่แจ้งหรือที่มีแดดมากเกินไปอาจทำให้ใบของว่านไหม้แห้งเหี่ยวและตายได้

· การรดน้ำ ว่านชนิดนี้ชอบความชื้นแต่ไม่ชอบความแฉะ ดังนั้นควรรดน้ำอย่างน้อย 2-3 ครั้ง/ สัปดาห์ก็เพียงพอแล้ว

· การให้ปุ๋ย ปุ๋ยที่ใส่ให้ตอนปลูกใหม่ ๆ ควรเป็นปุ๋ยคอกโดยให้ใส่กลบหน้าดินไว้เป็นระยะ เมื่อว่านเริ่มโตขึ้นมาหน่อยอาจให้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยยูเรียเพิ่มในปริมาณที่พอเหมาะ เพื่อช่วยเร่งใบให้มีขนาดใหญ่และมีสีสันสวยงามมากยิ่งขึ้น

ว่านนกคุ้ม เป็นพรรณไม้ที่รับความนิยมมาตั้งแต่สมัยโบราณ ด้วยความเชื่อที่ว่าหากบ้านใดปลูกว่านชนิดนี้แล้ว จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อยปกป้องรักษาให้แคล้วคลาดจากภยันตรารายใด ๆ ทั้งปวงสอดคล้องกับชื่อของว่าน นอกจากเป็นไม้มงคลแล้วยังเป็นไม้ประดับที่มีลักษณะลวดลายสีสันสวยสวยงาม เป็นพรรณไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายจึงได้รับความนิยมจากกลุ่มคนรักต้นไม้หรือกลุ่มนักสะสมว่าน ส่วนราคาซื้อขายว่านในปัจจุบันเริ่มตั้งแต่หลักสิบไปจนถึงหลักพัน ขึ้นอยู่กับลวดลายความสวยงามของว่านแต่ต้นว่าจะปั่นราคาได้มากขนาดไหน

ต้นว่านนกคุ่ม

Similar Posts