ต้นบอนกระดาษด่าง

ทำความรู้จัก ต้นบอนกระดาษด่าง ไม้ด่างยอดฮิต ยิ่งด่างราคายิ่งพุ่ง

ต้นบอนกระดาษด่าง คือไม้ล้มลุกอวบน้ำมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลักษณะทางกายภาพมีหัวอยู่ใต้ดิน ลำต้นสามารถสูงได้ถึง 2 เมตร ใบมีลักษณะเป็นก้านใบเดี่ยวมีรูปทรงของใบคล้ายกับรูปหัวใจ ส่วนของปลายใบเป็นติ่งแหลม ผิวใบเรียบมันสีเขียวและมีรอยด่างขาวเป็นปื้นกระจายอยู่ทั่วไปไม่ค่อยเป็นระเบียบ ความด่างที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้มาจากการตัดแต่งพันธุกรรมแต่อย่างใด แต่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติที่มาจากปัจจัยหลายสาเหตุ 

อะไรที่ทำให้เกิดความด่างของ ต้นบอนกระดาษด่าง

สำหรับคนที่คลุกคลีอยู่ในวงการต้นไม้ด่างมาได้สักระยะหนึ่ง คงสังเกตเห็นว่าความด่างของพันธุ์ไม้แต่ละต้นนั้นมีไม่เหมือนกัน บางต้นด่างขาวเกือบทั้งใบ บางต้นด่างเป็นจุดไม่สม่ำเสมอ ซึ่งมีปัจจัยหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดความด่างของพันธุ์ไม้นั้นไม่เท่ากัน

· ขาดแสงสว่าง ในการสังเคราะห์แสง ตอนเด็ก ๆ หลายคนคงได้เรียนวิทยาศาสตร์มาบ้างว่าการที่พืชมีใบสีเขียวได้นั้น มาจากการสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างคลอโรฟิลล์ การด่างนี้อาจเกิดขึ้นได้จากการที่พืชไม่สามารถรับแสงสว่างได้เพียงพอจึงทำให้สร้างคลอโรฟิลล์ได้ไม่ทั่วถึง

· ขาดสารอาหารไปหล่อเลี้ยง บอนกระดาษด่างเป็นพืชที่ชอบความชื้นและเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ในพื้นที่ป่าใหญ่ที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งทำให้เกิดการแย่งสารอาหารของต้นไม้เกิดขึ้น เมื่อขาดสารอาหารหรือแร่ธาตุบางชนิดจึงส่งผลให้เกิดความด่างของพันธุ์ไม้

· ต้นไม้เกิดโรคบางชนิด ลักษณะการเจริญเติบโตของพันธุ์ไม้ที่ผิดปกติ เช่น การด่างของสีใบและลำต้น การหดย่นของใบที่ต่างไปจากปกติ หรือการแกร็นแคระของพันธุ์ไม้ อาการต่าง ๆ เหล่านี้เรียกว่า Mosaic Virus หรือโรคใบด่างในต้นไม้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากไวรัสเข้าไปทำลายเนื้อเยื่อของพืช หรือเข้าไปทำลายการสร้างคลอโรฟิลล์ จนส่วนต่าง ๆ ของพืชไม่สามารถสร้างเม็ดสีได้เองตามธรรมชาติ

· เกิดจากความผิดปกติของพันธุกรรม ความผิดปกติทางพันธุกรรมของพันธุ์ไม้สามารถเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยเช่นเดียวกัน อาทิ การได้รับสารเคมีหรือสารกัมมันตภาพรังสีในปริมาณที่มากเกินไป จนทำให้พืชกลายพันธุ์จากลักษณะเดิม นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับการตัดแต่งพันธุกรรมของพืชเพื่อให้ได้สายพันธุ์ใหม่ที่มีความแตกต่างและโดดเด่นไปจากสายพันธุ์เดิม

· เกิดจากเนื้อเยื่อใบมีอากาศมาก อาการนี้ส่งผลให้เมื่อแสงตกกระทบลงมาที่ใบจะเกิดการหักเหของแสง จนทำให้ใบกลายเป็นสีต่าง ๆ เช่น สีเทาเงิน สีแดง สีน้ำตาล อาการเหล่านี้มักจะพบมากในป่าธรรมชาติ

วิธีปลูกและดูแลบอนกระดาษด่าง พันธุ์ไม้ด่างยอดฮิตของคนรักต้นไม้

ความด่างที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ของบอนกระดาษด่าง ทำให้ถูกใจกลุ่มคนรักต้นไม่น้อยจนหลายคนต้องหาซื้อมาปลูกประดับบ้าน การด่างของพันธุ์ไม้ส่วนใหญ่จะติดตัวไปกับพืชต้นนั้น ๆ ตลอดไปไม่เปลี่ยนแปลง ดังนั้นการขยายพันธุ์จากต้นแม่พันธุ์ที่มีความด่างจึงไม่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ไปจากเดิมได้ สำหรับการเริ่มต้นปลูก ในช่วงแรก ๆ ควรเอาใจใส่มากเป็นพิเศษ ซึ่งมีวิธีการปลูกและดูแลดังนี้

· ขั้นตอนการเตรียมดิน วัดขนาดหลุม กว้าง x ยาว x สูง = 30 x 30 x 30 ซม. ระยะของหลุมควรห่างกันประมาณ 1-2 เมตร ก่อนปลูกควรรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์

· ขนาดของต้นกล้า ต้นกล้าที่เหมาะสำหรับการนำมาปลูกลงหลุมที่เตรียมไว้ควรมีอายุประมาณ 3-6 เดือน นำลงหลุมกลบดินให้แน่น แต่ไม่ต้องกลบดินให้เต็มหลุมเหลือพื้นที่ไว้พอให้มีน้ำขังเล็กน้อย

· การรดน้ำ บอนกระดาษด่างเป็นพืชอวบน้ำควรรดน้ำให้ชุ่มอย่างสม่ำเสมอ

· การให้ปุ๋ย ระยะเวลาการให้ใส่ปุ๋ยสามารถทำได้เมื่อปลูกผ่านไปแล้วประมาณ 2-3 เดือน

ปัจจุบันบอนกระดาษด่างถือเป็นพันธุ์ไม้ที่มีความต้องการของตลาดสูง ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนรักต้นไม้เป็นจำนวนมาก เพราะความหลากหลายทางสีสันของการด่างจึงทำให้ราคาเริ่มพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีราคาเริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยไปจนหลักแสน ความพุ่งของราคานั้นจะขึ้นอยู่กับความด่างของใบ ยิ่งต้นที่มีความด่างปรากฏออกมาให้เห็นชัดตั้งแต่ยังเป็นต้นอ่อนสามารถปั่นราคาให้สูงขึ้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกใจที่หลายคนเริ่มหันมาทำธุรกิจเพาะพันธุ์ไม้ด่างขาย เนื่องจากสามารถสร้างรายได้ค่อนข้างดี

ต้นบอนกระดาษด่าง

Similar Posts