ฟางข้าวอัดก้อน

ฟางข้าวอัดก้อน

ประโยชน์ของ ฟางข้าวอัดก้อน ที่น่ารู้ ใช้ทำอะไรได้บ้าง มีประโยชน์อย่างไร?

ฟางข้าวอัดก้อน เป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ได้จากต้นข้าวหลังจากที่เกี่ยวข้าวแล้ว เป็นส่วนของลำต้นที่ในสมัยก่อนหลังช่วงการเกี่ยวข้าวในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เกษตรส่วนใหญ่จะเผาทำลายเพื่อเตรียมดินให้พร้อมสำหรับการปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป มีการนำความรู้เข้าสู่ชุมชนมากขึ้นบวกกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการเล็งเห็นถึงประโยชน์ของฟางข้าว เกษตรกรส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะหันมาทำฟางข้าวแบบอัดก้อนเพื่อจำหน่ายแทนการเผา เพราะเป็นการสร้างรายได้ที่ดีและยังเป็นการช่วยลดมลพิษทางอากาศอีกด้วย

ประเภทของฟางข้าวแบบอัดก้อนและความแตกต่าง

· ฟางข้าวจากการเกี่ยวด้วยมือ คือฟางข้าวที่ได้หลังจากการเกี่ยวข้าวด้วยมือแล้วจึงนำไปอัดเป็นฟางข้าวแบบอัดก้อนโดยเกษตรกรจะใช้เคียวเกี่ยวข้าวขึ้นมาแล้วตีเอาเมล็ดข้าวออก ข้อดีของฟางข้าวประเภทนี้คือ ฟางจะมีความสมบูรณ์ มีการเรียงเส้นอย่างสวยงาม เส้นฟางไม่แตกเหมือนการเกี่ยวด้วยวิธีอื่น แต่การเกี่ยวข้าวด้วยมือในปัจจุบันนี้หาได้ค่อนข้างยาก มีเพียงแค่เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้น เพราะต้องใช้คนงานจำนวนมาก จึงไม่ค่อยมีให้เห็นสักเท่าไหร่

· ฟางข้าวจากการเกี่ยวมือและนวดด้วยรถนวด จะใช้วิธีที่คล้ายกับการเกี่ยวข้าวด้วยมือแต่จะไม่ใช้แรงงานในการตีเมล็ดข้าวออก หลังจากที่เกี่ยวข้าวขึ้นมาแล้วจะนำเข้าเครื่องนวดเพื่อทำการเมล็ดข้าวออกจนเหลือเป็นฟาง แล้วจึงค่อยนำฟางข้าวไปอัดก้อน โดยฟางข้าวที่ได้จากวิธีนี้จะมีลักษณะแตกเป็นเส้นจากการถูกเครื่องนวด เป็นวิธีที่ยังพบได้ในบางพื้นที่

· ฟางข้าวที่ได้จากรถอัดฟางข้าว เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน เพราะทำได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นการอัดฟางข้าวด้วยเครื่องอัดฟาง โดยรถจะทำการอัดฟางก้อนจากฟางข้าวที่อยู่ในนาด้วยการโกยฟางข้าวและตอซังใส่เข้าไปในเครื่อง เมื่ออัดก้อนได้แล้วก็จะถูกปล่อยลงมาไว้ในนา แล้วขับรถไล่อัดไปเรื่อย ๆ จนครบ แต่ฟางประเภทนี้จะมีลักษณะที่แตกเป็นเส้นและแข็งเพราะมีส่วนผสมของตอซังรวมอยู่ด้วย

ฟางข้าวแบบอัดก้อน ใช้ทำอะไรได้มากกว่าที่คิด! มีประโยชน์อย่างไร?

· ใช้เป็นอาหารสำหรับโค – กระบือ โดยการนำฟางข้าวแบบอัดก้อนมาแกะออกแล้วนำไปสับให้สั้นลง จากนั้นนำไปแช่น้ำเพื่อให้ฟางนิ่มขึ้น แล้วนำไปใช้เป็นอาหารของโค – กระบือ เพื่อช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร อีกทั้งฟางข้าวยังอุดมไปด้วยสารอาหารหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นโปรตีน ไขมัน ฟอสฟอรัส และอื่น ๆ

· ช่วยปรับโครงสร้างของดิน ฟางข้าวมีคุณสมบัติในการช่วยปรับความสมดุลของดิน ช่วยปรับความเป็นกรดหรือเป็นด่าง ช่วยแก้ปัญหาดินเค็มและอื่น ๆ เพื่อให้ค่าดินมีความสมดุลและพร้อมสำหรับการปลูกผลผลิต

· ใช้เป็นวัสดุปกคลุมดิน ใช้สำหรับปกคลุมดินหลังจากการหว่านเมล็ดพันธุ์ เพื่อช่วยป้องกันศัตรูพืชและแมลงต่าง ๆ เพื่อช่วยรักษาความชื้นของหน้าดิน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น และช่วยลดปัญหาในการเกิดโรคพืชได้ด้วย

· ใช้ปลูกเห็ดฟาง คือการนำฟางข้าวไปแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน แล้วนำหัวเชื้อเห็ดฟางที่ผสมแป้งสำหรับเพาะเชื้อไปโรยบนฟาง จากนั้นคลุมทับด้วยพลาสติกเพื่อให้เชื้อเห็ดกระจายตัว แล้วรดน้ำประมาณ 3 – 4 วัน/ครั้ง ประมาณ 10 – 12 วัน เห็ดฟางจะเริ่มออกดอกและพร้อมสำหรับการเก็บผลผลิต

· ใช้ทำปุ๋ยหมัก คือการนำฟางข้าวใส่ภาชนะขนาดใหญ่แล้วน้ำรดให้ชุ่ม จากนั้นใส่มูลสัตว์ลงไปและตามด้วยปุ๋ยไนโตรเจนและจุลินทรีย์สำหรับย่อยสลายแล้วหมักเอาไว้เพื่อใช้ทำปุ๋ย

· ใช้เป็นเชื้อไฟ ฟางข้าวแห้งนำไฟได้ดี จุดไฟติดง่าย เหมาะสำหรับใช้เป็นเชื้อไฟ

· ใช้รองไข่ไก่ เพื่อช่วยป้องกันไข่ไก่แตกจากการกระแทก

· แปรรูปเป็นภาชนะและบรรจุภัณฑ์ อาทิ จาน ชาม แก้ว ถ้วย สามารถนำไปบรรจุอาหารได้จริง ทั้งอาหารร้อนและเย็น ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ

จะเห็นว่า ฟางข้าวแบบอัดก้อน นั้นมีประโยชน์ที่น่าสนใจไม่น้อยเลย ไม่เพียงใช้สำหรับการเกษตรเท่านั้นแต่ยังใช้ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ ได้อีกหลายอย่าง หากใครสนใจปัจจุบันนี้ก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ว

ฟางข้าวอัดก้อน

Similar Posts